ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een relatief nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie.

Mensen met vaak langdurig bestaande klachten, zowel psychische als lichamelijke, leren op een flexibele wijze om te gaan met hun klachten, zodat deze hen niet langer meer belemmeren.

Mensen leren op speelse wijze, met behulp van ervaringsgerichte oefeningen om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties op te geven en hun energie te leren richten op die zaken die er voor hen wérkelijk toe doen.

Door middel van een zestal technieken gaan we samen aan de slag en oefenen we hoe we de strijd tegen onontkoombare omstandigheden kunnen staken, in toenemende mate bereidheid bewerkstelligen om ongemak te verdragen, meer in het hier en nu kunnen zijn, meer compassie met ons zelf aan de dag kunnen leggen, ons verstand op zijn tijd het zwijgen op kunnen leggen en toewerken naar toegewijd handelen en een waarden-vol bestaan.

IMG-20191221-WA0004

Neem contact op

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.
LVVP-visitatielogo
LogoEMDR
logo-ipt
NIP_beeldmerk_Psycholoog_rgb