Tarieven en Vergoedingen

Met verwijsbrief

Psychologische hulp binnen de generalistische basis-GGZ wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering vanuit uw basisverzekering. U hoeft voor deze hulp geen aanvullende verzekering af te sluiten.

Wat u nodig heeft om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts, waarop deze een (voorlopige) diagnose stelt op psychisch gebied.

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling volledig. De rekening wordt aan het einde van de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend via een beveiligde omgeving. In 2022 verandert de overheid de werkwijze, waardoor alle zogenaamde prestaties aan het einde van het jaar financiëel worden afgerond.

Er wordt in alle gevallen een beroep gedaan op uw verplichte eigen risico ten behoeve van gemaakte zorgkosten. Dit wordt met u verrekend over het jaar waarin de behandeling is gestart.

Wat per 1 januari 2022 verandert, is het feit dat wanneer de behandeling doorloopt in 2022, uw eigen risico voor 2021 én dat van het nieuwe kalenderjaar zal worden aangesproken.

 

Zonder verwijsbrief

Voor sommige klachten, zoals problemen op gebied van werk en relatie, is geen verwijzing nodig, omdat de zorgverzekeraars die behandelingen niet vergoeden.

U bent dan evengoed van harte welkom en kunt zich dan rechtstreeks bij mij aanmelden.

U betaalt in dit geval zelf de rekening tegen het tarief van € 92,00 per sessie van 50 minuten.

LVVP-visitatielogo
nip
logo-ipt
slider-nvgzp