Foto-Jolanda 500x617

Jolanda Fioraso

Psychologische hulpverlening

Werkervaring

Na mijn studie psychologie, met als specialisatie psychogerontologie bij de faculteit Sociale Gerontologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik 13 jaar in de ambulante ouderenpsychiatrie bij GGZ Delfland werkzaam geweest. Daar heb ik me in het prachtige vak van psycholoog verder kunnen bekwamen door het uit te oefenen en me verder te scholen.

Het besef dat we als mens in elke fase van ons leven behoefte hebben aan een gevoel van verbondenheid met anderen is voor mij in deze periode steeds duidelijker naar voren gekomen. De kwaliteit van leven lijkt in verband te staan met de kwaliteit van iemand's meest belangrijke relaties.

Daarna heb ik 8 jaar in een behandelcentrum voor chronisch zieken gewerkt, zowel met volwassenen als met kinderen en jeugdigen. Zij hebben mij geleerd dat levensgeluk niet afhangt van of je ziek of gezond bent.

Terug in de GGZ behandelde ik jongeren en volwassenen met uiteenlopende problemen, enkelvoudig en ook complex. Daarnaast heb ik met veel plezier 6 jaar in de langdurige zorg voor ouderen en hun naasten gewerkt.

Nu richt ik me op volwassenen en ouderen.

Expertise

Mensen door veranderingen heen helpen op spannende overgangsmomenten in hun levensloop is de persoonlijke focus geworden, die mij inspireert en waar ik mij steeds meer bedreven in voel. Aan deze focus bouw ik elke dag weer opnieuw, waarbij ik ook van u, van mijn cliënten leer.

Daarbij gaat het er om dat degene die hulp zoekt, handvatten krijgt, waardoor hij/zij kan worden wie hij of zij al is.

Ik ben opgeleid in contextuele therapie , directieve therapie, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) , Oplossingsgerichte Therapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Kwalificaties en registraties

Ik ben BIG geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog

Registratienummer: 09050193825

Lid van het NIP, Psycholoog-NIP

Aspirant-lid van de VEN

Therapeut-NV-IPT

Lid van de LVVP

Lid van Vereniging IPT-Nederland

In het bezit van het kwaliteitsstatuut GGZ 3.0

Mijn praktijk is LVVP-gevisisteerd.

LVVP-visitatielogo
LogoEMDR
logo-ipt
NIP_beeldmerk_Psycholoog_rgb